Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötyö on yksi lastensuojelun avohuollon tai sijaishuollon tukitoimista, joiden avulla edistetään alle 18-vuotiaan asiakkaan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä yhteistyössä kunnan oman palveluverkoston kanssa. Ammatillista tukihenkilötyötä tarjotaan myös sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena lapselle tai nuorelle. Ammatillinen tukihenkilötoiminta tarjoaa lapselle tai nuorelle toiminnallista tekemistä ja uusia kokemuksia sekä antaa mahdollisuuden keskusteluun turvallisen aikuisen kanssa elämään ja kasvamiseen liittyvistä asioista. 

Tukisuhteen tavoitteet, kesto ja tapaamiskerrat määritellään aina lapsen tai nuoren elämäntilanteesta ja tarpeista käsin. Toiminta voi vaihdella kannustavista keskusteluista koulunkäynnin tukemiseen, harrastamiseen, itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten suhteiden opetteluun, omien asioiden hoitoon, perhesuhteiden vaalimiseen ja omasta itsestä huolehtimiseen. 

Palvelu tukee lapsen tai nuoren itsetuntoa ja myönteistä kehitystä. Ammatillisen tukihenkilötyön tavoitteena on tarjota mahdollisuus henkilökohtaiseen tukeen vapaa-aikana, edistää arjessa selviytymistä, rakentaa sosiaalista verkostoa sekä motivoida lasta tai nuorta harrastuksiin. Palvelun myöntää perheelle perheen oman kunnan tai hyvinvointialueen sosiaalipalveluviranomainen. 

Kysy lisää:

Perhepalvelupäällikkö
Essi ​Waher
044 791 0803
essi.waher@mll.fi