Omaishoidon tuen palvelu

Palvelu on tarkoitettu omaishoitoa tukevaan palveluun oikeutetulle alle 18-vuotiaalle asiakkaalle ja hänen perheelleen, silloin kun on tarve omaishoidon vapaalle. Kotona annettava palvelu sisältää lapsen tai nuoren päivittäiseen hoitoon, avustamiseen ja huolenpitoon liittyviä toimia, ja sen tarkoitus on myös tukea omaishoitajan jaksamista. 

Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa hoidettavan kotikunta tai hyvinvointialue (Omaishoitolaki 11 §). Tarkempaa tietoa hakumenettelystä saa oman kunnan sosiaaliviranomaiselta. Palvelu perustuu omaishoitolakiin, jonka tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen.

Palvelusetelin saaneet perheet tilaavat itse palvelun palvelunumerostamme tai sähköpostitse. Toimimme Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alueella.

Kysy lisää:

Perhepalvelupäällikkö
Essi ​Waher
044 791 0803
essi.waher@mll.fi