Ympärivuorokautinen lasten kotihoito

Palvelu auttaa perhettä, kun vanhemmat eivät väliaikaisesti voi hoitaa lasta tai kun omaisia tai läheisiä ei ole saatavilla tai muut tukimuodot eivät vastaa tarpeeseen. Tilanne voi ilmetä kiireellisestikin. Palveluun sisältyvät lastenhoidon lisäksi tavanomaiseen arkielämään liittyvät kodinhoidolliset toimet. 

Palvelu helpottaa myös sijaisperheiden arkea. Sijaisperheen arkeen, kun kuuluu lapsiperheen niin sanotun tavallisen arjen lisäksi sijoitetun lapsen mukana tuleva verkosto ja sijaisperheenä toimimiseen liittyvät erilaiset palaverit, ym. vastuut. Palvelu tarjotaan perheille nopeasti, joustavasti ja yksilöllisesti perheen tarpeen mukaan. Palvelun myöntää perheelle aina perheen oman kunnan tai hyvinvointialueen sosiaalipalveluviranomainen. 

Kysy lisää:

Perhepalvelupäällikkö
Essi ​Waher
044 791 0803
essi.waher@mll.fi