Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun avulla tuetaan perheitä arjen sujumisessa ja jaksamisessa. Palvelu vahvistaa perheiden hyvinvointia sekä ehkäisee perheen tilanteen vaikeutumista. Kotipalvelu sisältää apua lastenhoidossa ja jokapäiväisissä kotitöissä. Kotipalvelua tarjotaan perheille nopeasti, joustavasti ja yksilöllisesti perheen tarpeen mukaan.

Kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja sen myöntää perheelle aina perheen oman kunnan sosiaalipalveluviranomainen. Lapsiperheen ei tarvitse olla lastensuojelun asiakas saadakseen kotipalvelua. Lapsiperheen kotipalvelu on helposti saavutettava, matalan kynnyksen palvelu. Tavoitteena on tehokas lyhytaikainen tuki arjen askareissa. Se voi olla lastenhoito-, siivous- ja ruoanlaittoapua, riippuen perheen omasta tarpeesta. Lapsiperheellä on oikeus saada lapsiperheiden kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen sitä edellyttää. Palvelun tarpeen syynä voi olla esimerkiksi verkostojen puute, sairaus, synnytys tai erotilanne. 

Kotipalvelun työntekijät ovat lasten kanssa toimimiseen erikoistuneita alan ammattilaisia, lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisen osaajia ja ennaltaehkäisevien palvelujen asiantuntijoita.

Kunnan palvelusetelin tai maksusitoumuksen saaneet perheet tilaavat itse lapsiperheiden kotipalvelua palveluvälityksestämme.  Toimimme monessa Varsinais-Suomen kunnassa.

Tilaa kotipalvelua palvelusetelillä:

Arkisin klo 8–11
0400 839 749
perhepalvelut.varsinais-suomi@mll.fi

Kysy lisää:

Perhepalvelupäällikkö
Essi Waher
044 791 0803
essi.waher@mll.fi