Neuropsykiatrinen valmennus

Tarjoamme neuropsykiatrista valmennusta lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (ADHD,Tourette, Autismin kirjo, oppimisvaikeus, kehityksellinen kielihäiriö tai toiminnanohjauksen haasteita). Neuropsykiatrinen valmennus soveltuu myös esim. itsenäistyville nuorille tai aikuisille, joilla on elämänhallinnan haasteita. Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta ja sitä voi tilata myös yksityisesti.

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista, ratkaisukeskeistä ja yksilöllistä tukea elämänhallintaan, toiminnanohjaukseen ja sosiaalisiin taitoihin sekä positiivisen minäkuvan rakentamiseen. Valmennuksen tavoitteena on auttaa lasta tai nuorta löytämään vahvuutensa ja niiden avulla sopivia keinoja selviytyä haasteista. Valmennus on suunnitelmallinen prosessi, jonka tavoitteet, kesto ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan ja tilaajan kanssa.Neuropsykiatrinen valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon ja edellyttää valmennettavalta kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa. Neuropsykiatrinen valmennus toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaan omassa arkiympäristössä.

MLL V-S piirin Perhepalvelut Oy:ssä neuropsykiatrista valmennusta antaa siihen kouluttautunut sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen.

Ota yhteyttä:

Neuropsykiatrinen valmentaja / perheohjaaja
Sanna Nyfors
044 0770 942
sanna.nyfors@mll.fi