Neuropsykiatrinen valmennus

Tarjoamme neuropsykiatrista valmennusta lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia tai toiminnanohjauksen haasteita, esim. ADHD, ADD, Tourette, Autismin kirjo/Asperger tai kielellisiä erityisvaikeuksia. Neuropsykiatrinen valmennus soveltuu myös esim. itsenäistyville nuorille, joilla on elämänhallinnan haasteita.

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista, ratkaisukeskeistä ja yksilöllistä tukea esimerkiksi toiminnanohjauksen taitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai positiivisen minäkuvan rakentamiseen. Valmennuksen tavoitteena on auttaa lasta tai nuorta löytämään vahvuutensa ja niiden avulla sopivia keinoja selviytyä haasteista. Neuropsykiatrinen valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon ja edellyttää valmennettavalta kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa.

Perhepalvelut Oy:n valmentajalla on

  • Pohjakoulutuksena Yhteisöpedagogi AMK
  • Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus (2013 + lisäkoulutus 2019)
  • Lisäksi koulutusta mm. erityispedagogiikasta ja lasten ja nuorten psyykkisestä hyvinvoinnista
  • Työkokemusta lapsista ja nuorista sekä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista erilaisissa ympäristöissä (koulu, koti, sijaishuolto)

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta. Neuropsykiatrista valmennusta voi tilata myös yksityisesti.

Kysy lisää:

Neuropsykiatrinen valmentaja
Heidi Mujunen
heidi.mujunen@mll.fi
044 748 1648

Perhepalvelupäällikkö
Essi Waher
044 791 0803
essi.waher@mll.fi