Perhetyö

Perhetyö on tukitoimi, joka tarjoaa kunnille ja hyvinvointialueelle sopimuksen mukaista asiakasperheiden hyvinvointia edistävää perhetyötä lapsiperheen erilaisiin arjen tilanteisiin ja tarpeisiin. Perhetyön tarkoituksena on tukea asiakasperheen hyvinvointia, lisätä ja vahvistaa voimavaroja sekä parantaa perheen keskinäistä vuorovaikutusta. 

Palvelu toteutetaan perheen kotona ja perheen luonnollisessa lähiympäristössä huomioiden heidän muun palveluverkostonsa. Palveluntarve voi liittyä esimerkiksi vanhemmuuden haasteisiin, arjen rutiineihin, lasten hoitoon ja kasvatukseen tai syrjäytymisen ehkäisyyn. 

Perhetyö, on tavoitteellista toimintaa, joka aloitetaan tekemällä perhetyölle suunnitelma yhdessä perheen kanssa. Suunnitelmaa tehdessä huomioidaan palvelun tilaajan asettamat tavoitteet. Tavoitteena on perheen tukeminen niin kauan, että perheen omat keinot selviytyä arjessa ovat riittävät tai perhe ohjautuu muiden palvelujen piiriin. Palvelun myöntää perheelle perheen oman kunnan tai hyvinvointialueen sosiaalipalveluviranomainen. 

Kysy lisää:

Perhepalvelupäällikkö
Essi ​Waher
044 791 0803
essi.waher@mll.fi